Pomza Taşı


Pomza Taşı

Pomza Taşı

Pomza, volkanizma faaliyetleri esnasında ani soğuma ve gazların bünyeyi ani terketmesi sonucu,
 oldukça gözenekli bir yapı içeren ve dünya endüstrisinde yeni olmamakla beraber,
ülkemiz endüstrisine son yıllarda girmeye başlamış ve değeri yeni anlaşılan volkanik kökenli bir madendir.
Gözenekler birbirleriyle bağlantısız boşlukludur.
Bu özelliğinden dolayı ısı ve ses iletkenliği oldukça yüksektir.
Sertlği mohs skalasına göre 6.5-8 dır. Bünyesinde kristal suyu yoktur.
Kimyasal olarak tesirsiz ve %75'e varan silisyum oksit muhtevasına sahiptir