Perlit


Perlit

Perlit


İnşaat Perliti
 
Duvarlarda, çatılarda, taban ve tavanlarda, ara bölmelerde, kısaca ısı ve ses izolasyonu gereken her alanda muhtelif yöntemlerle kullanılmaktadır. Isı izolasyonu olarak kullanıldığı alanlarda sahiplerine ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır.
Ayrıca bina sıva harçlarına katılarak ses ve ısı izolasyonu için kullanılan PERLİT, binalarda yazın soğutma, kışın ısıtma sistemleri ile daha az çalışır. Bu sebeple ülkemiz inşaat sanayinde duvarda, tavan ve tabanlarda, panel duvar imalatında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çimento, alçı, kireç, su gibi maddelerle; Genleştirilmiş Perlit karıştırılarak, elde edilen sıva harcı, Isı ve Ses izolasyon özelliği ile inşaat sanayinin vazgeçilmezidir.
 
İzolasyon Sanayinde Perlit

Perlitin bünyesinde binlerce hava boşluğu olduğundan, ses ve ısı izolasyonu sağlanmak istenen her alanda başarı ile kullanılan bir maddedir. Tanklar, Muhtelif Fırınlar ve Isı Tuğlalarının Yalıtımında Perlit Sıvılaştırılmış gazların çift cidarlı tank¬larda sıvılaştırılma sıcaklığında muhafazası için, ısı iletkenlik değeri çok düşük olduğu için ince PERLİT kullanılmaktadır.
Tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulabilmektedir. Isısı +1050 °C'ye kadar olan fırınlarda ısı kaybını önlemek için ince PERLİT serbest dolgu yaparak kullanılmaktadır. Isı tuğlası üretiminde; Maksimum + 1050 °C' ye kadar olan kazan, fırın, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde hafiflik ve yalıtım amaçlı olarak perlit kullanılabilmektedir.
 
Depolamada Perlit

Perlit ısı yalıtım özelliği sebebiyle tarım ve sanayi ürünlerinin depo binalarının izolasyonunda başarılı bir şekilde kullanıldığı gibi, kapalı sistem tarım ürünü yetiştiriciliğinde kullanılan binaların izolasyonunda da kullanılmaktadır. Yangın Koruyucusu: Perlit anorganik bir madde olarak, yüksek ısılarda özelliğini kaybetmediğinden kullanım alanları ve usulleri insanların düşünebilme kabiliyetleri ile adeta sınırsızdır. Özellikle tabii afet olan yangın ısısından kolayca etkilenmez, yangının genişlemesini engelleyici etkisi vardır.
Ses İzolasyonu: Perlit kullanımı ve uyumu en kolay mükemmel bir ses izolasyonu malzemesidir. Sesleri yapısı itibariyle adeta yutar. Gözenekliğinin ve hafifliğinin bir sonucu olarak PERLİT, yüksek frekanslı sesleri etkisiz hale getirir. Darbeli sesleri yalıtır.


Sağlığa uygun bir üründür: Üretim şekli itibariyle steril bir madde olduğundan sağlığa zararlı değildir. Maliyet düşürücüdür: Perlit hafif ve hacimli bir malzeme olduğundan kullanıldığı her alanda üretilen ürün ağırlığını azaltıcı etki yaparken, birlikte kullanılan diğer malzemelerin daha az kullanılmasına sebep olmaktadır. Binalarda taşınan yükü azaltmakta, daha az kullanılan malzemeler sebebiyle maliyeti düşürücü etki etmektedir.